Odstąpienie od umowy

 Uprawnienie do odstąpienia od umowy

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na Ustawy o prawach konsumenta – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie należy wysyłać na adres PPH ARO KAROŃ Sp. J. podany w niniejszym Regulaminie (pkt. I.6) – do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło objęcie Towaru w posiadanie przez konsumenta lub  wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania.

Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: a) w której cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi PPH ARO KAROŃ Sp. J.  nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, b) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany wg specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, c) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży PPH ARO KAROŃ Sp. J. zwraca konsumentowi  wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru do konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Zwrot dokonany zostanie w sposób uzgodniony z konsumentem, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel